Måste man gå flera terminer för att kunna lära sig marknadsföring? Nej, är mitt bestämda svar. Det tar mycket längre tid. Du lär dig bara marknadsföring genom erfarenhet och du blir aldrig fullärd. Marknadsföring handlar mycket om sunt förnuft och de som säger att teorin är hjälten tycker jag har fullständigt fel. Teorin kan hjälpa till att förklara, inte vara ett facit. Business Academy är upplagd på sju dagar. Först tre dagar, sedan ytterligare tre och så en avslutande examination där eleverna presenterar ett projektarbete.

Kurserna genomförs bara för en bransch eller ett enskilt företag. Detta har jag valt att göra för att få en så effektiv inlärning som möjligt. Du får applicera dina kunskaper direkt på din bransch eller företag. Utbildningen är upplagd med korta teoripass, interaktiva övningar antingen individuellt eller i grupp där du övar under det korta teoripasset och sedan slutligen en reflektion över vad du har för nytta av det du lärt dig. Jag håller ett högt tempo och jag anser att man lär sig mer om man har roligt under tiden.

Under en Business Academy lär du dig mycket. Det blir effektivt genom att man bara pratar om den egna branschen. För att få bra resultat genomförs en tenta efter dag 3 och en inlämningsuppgift efter dag 6. Slutligen lämnar alla elever in ett projektarbete.

Är du intresserad av om det går att genomföra en Business Academy på ditt företag eller inom din bransch så hör av dig till mig. Jag kan exempelvis berätta att Redken, exklusivt hårvårdsföretag inom LÓreal, genomfört tre, snart fyra Business Academy för sina kunder frisörer med mycket bra resultat.

 

 

 

START UTBILDNINGAR BUSINESS ACADEMY

GÖRAN ADLÉN tfn 0708- 56 02 93 goran@adlen.nu