I december 2002 gav jag ut min första trendrapport – Tio tankar om trender . Sedan dess har det kommit ut årligen en nya trendrapport. 2003 kom det till och med ut två, en på våren och en på hösten. Under 2004 skrev jag även en specialversion om framtidens ledarskap. Trendseminarierna har blivit mycket populära och hösten 2006 kom det cirka 2000 betalande gäster till seminarierna i Malmö, Göteborg och Stockholm. Jag har fått mycket uppmärksamhet för dessa trendrapporter i media och i den senaste trendrapportern fick jag många spaltmeter kring begreppet ”duttelidutt-arbetare”. Det vill säga den förändring som vi ser på arbetsmarknaden redan idag där fler vill ha friheten att välja många olika jobb och mixa samman sin egen försörjning.

Andra trender som fått mycket massmedial uppmärksamhet var när jag 2003 började prata om den tärande chefsanorexian. Den trend som fått allra mest fokus var när jag skrev om den omvända sexrevolten 2003 dvs att vi kommer se mindre och mindre sex i marknadsföringen. Denna trend uppmärksammades av TV, radio och massor av tidningar. Den fick även mycket uppmärksamhet internationellt. I både Danmark och Norge debatterades den flitigt på nätet. I England missuppfattade man dock innehållet och hade istället skrivit som rubrik på en artikel ”svensk trendanalytiker hatar sex”.

EN HELT NY TRENDRAPPORT DEN 10 februari 2015 KL 09.30 - 21.30 PÅ HÖGBERGA GÅRD, LIDINGÖ, ENDAST ETT FÅTAL PLATSER KVAR.
- MER INFO OCH ANMÄLAN HÄR!

 

TIDIGARE TRENDRAPPORTER ATT LADDA NER

 

START NYHETSBREVET TRENDRAPPORTER

GÖRAN ADLÉN tfn 0708- 56 02 93 goran@adlen.nu