Ibland är det en ledningsgrupp på sex personer i ett litet konferensrum, ibland ett fullsatt Cirkus eller konserthus. Ibland under en heldag, ibland 30 minuter. Ibland är det under en lång konferens, ibland före eller efter middagen. Ibland är jag talare, ibland moderator, ibland både och. Inget uppdrag är det andra likt. Jag försöker alltid att skräddarsy föreläsningen och anpassa den till målgruppen. Men några saker är gemensamt för alla föreläsningar.
Det är att det ska kännas inspirerande, underhållande och tankeväckande. Jag försöker nå många sinnen under föreläsningarna och använder mig mycket av musik, film och bild. Det ska kännas som en designad helhetsupplevelse och jag vill att alla deltagare ska få med sig nya tankar efter föreläsningarna.

 

AKTUELLA FÖRELÄSNINGAR

HEDERSOMNÄMNANDE I ÅRETS TALARE 2009, 2010 och 2011

KUNDER OCH OMDÖMEN

KONTAKTA GÖRAN ADLÉN

 

 

 

 

START FÖRELÄSNINGAR

GÖRAN ADLÉN tfn 0708- 56 02 93 goran@adlen.nu